Annelore Vertommen

Al van kinds af aan wou ik later mensen helpen, dus ging ik revalidatiewetenschappen en kinesitherapie studeren. Tijdens mijn opleiding werd ik al snel geprikkeld door het bekken en de bekkenbodem in al zijn facetten.

Toen ik in 2010 afstudeerde begon ik mij hierin verder te verdiepen en behaalde ik mijn bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie.

Als mama van 2 kindjes tracht ik uit mijn eigen ervaring iedereen zo goed mogelijk bij te staan en verder te helpen.

Maak een afspraak
Annelore Vertommen
  • Medische oefentherapie 2010
  • Zwangerschapsbegeleiding 2011
  • Manuele therapie 2011-2012
  • Interuniversitaire cursus pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie 2012-2013

Ik startte in een manuele therapiepraktijk waar ik gewerkt heb met patiënten die rug-en bekkenklachten hadden. Na het behalen van mijn diploma van de interuniversitaire cursus pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie werkte ik ook in het UZ Brussel als bekkenbodemkinesitherapeute en maakte ik deel uit van het interuniversitaire team van deze opleiding. Tevens begeleid ik de cursisten met hun stage en thesis.

Na 9 jaar besloot ik mijn passie te volgen en mij meer te focussen op mijn kinepraktijk De Bloesem. Door de jaren heen heb ik verschillende gastcolleges mogen geven aan de Vrije Universiteit Brussel, Ms-liga, VLAS, Christelijke Mutualiteit, … Verder organiseer ik samen met een collega het intercollegiaal overleg over deze thema’s.

Jaarlijks volg ik verschillende bijscholingen nationaal en internationaal om helemaal mee te zijn met de laatste bevindingen. Kinesitherapie blijft een boeiend en steeds veranderend beroep.

Door mijn ijver naar kwaliteit heb ik via Pro-Q-kine het kwaliteitslabel behaald.
Op www.kinesitherapie.be vindt u hierover meer informatie terug.

Ik ben in het bezit van de bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie.
U kan dit terugvinden bij de FOD Volksgezondheid www.health.belgium.be.